Науково-технічний центр підтвердження відповідності,

стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості,

та засобів індивідуального захисту

  • 38otd_baner2n.jpg
  • 38otd_baner_lab.jpg
  • 38otd_baner_ukr_new.jpg
  • cusm_baner0408.jpg

Оцінка якості (експертиза)

ФОТО Наш Центр пропонує послуги з проведення оцінки якості (експертизи) товарів легкої промисловості для підприємств, організації, органів державної влади, силових структур, органів дізнання, органів захисту прав споживачів, фізичних осіб тощо з метою встановлення відповідності вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, що на них поширюються.

Оцінка якості (експертиза) - це компетентне дослідження якісних показників та показників безпечності товарів (послуг) щодо їх відповідності нормам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів, вимогам нормативної та технічної документації, а також встановлення причин невідповідності об'єкта експертизи чинним вимогам.

Замовником експертизи можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, які придбали товар неналежної якості, або мають сумнів щодо його якості.

За результатами проведення оцінки якості видається експертний висновок та правові рекомендації.

Перевагами проведення експертизи в ДП «Укрметртестстандарт» є:

  • наявність повної законодавчої та нормативно-правової бази, а також актуалізованого фонду чинних нормативних документів, що містить національні стандарти (ДСТУ, ГОСТ тощо), які встановлюють вимоги до продукції (послуг);
  • наявність власної випробувальної бази європейського рівня для проведення необхідних досліджень без залучення фахівців інших організацій;
  • багаторічний досвід наших експертів у сфері перевірки відповідності продукції та послуг вимогам чинного законодавства та нормативно - правових актів (документів).

Споживча експертиза проводиться відповідно до:

  • “Порядку оцінювання відповідності та надання висновків про результати оцінки продукції легкої промисловості”
  • Положення про проведення перевірки (експертизи ) якості продукції
  • стандарту СОУ КЗПС 74.9-02568182-001:2012 «Споживча експертиза продукції (товарів, робіт та послуг). Основні положення. Організація, порядок проведення та оформлення результатів», розробником якого є ДП "Укрметртестстандарт". Даний стандарт пройшов державну реєстрацію, відповідно до чинного законодавства  22.02.2013 р.

Заявка на проведення експертизи (ЗАВАНТАЖИТИ)

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux