Науково-технічний центр підтвердження відповідності,

стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості,

та засобів індивідуального захисту

  • 38otd_baner2n.jpg
  • 38otd_baner_lab.jpg
  • 38otd_baner_ukr_new.jpg
  • cusm_baner0408.jpg

Стандарти

Стандарти, які у разі добровільного застосування, є доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів засобів індивідуального захисту:

 
"Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

ДСТУ EN 132:2004

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)

ДСТУ EN 133:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ EN 134:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура

складових частин (EN 134:1998, IDT)

ДСТУ EN 135:2004

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Перелiк рiвнозначних термiнiв (EN 135:1998, IDT)

ДСТУ EN 136:2003

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання (EN 136:1998, IDT)

ДСТУ EN 137:2002

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Апарати дихальнi автономнi резервуарнi зi стисненим повiтрям. Вимоги, випробування, марковання (EN 137:1993, ITD)

ДСТУ EN 138:2002

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання.Апарати дихальнi з подаванням чистого повiтря через шланг для використання з масками, пiвмасками або мундштучними пристроями. Вимоги, випробовування, марковання (EN 138:1994, IDT)

ДСТУ EN 140:2004

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Пiвмаски i чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDT)

ДСТУ EN 142:2004

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Мундштучні пристрої. Вимоги, випробування, маркування (EN 142:1989, IDT)

ДСТУ EN 143:2002

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Протиаерозольнi

фiльтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)

ДСТУ EN 144-2:2004

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Вентилi газових балонiв. Частина 2. З`єднання впускного отвору вентиля (EN 144-2:1988, IDT)

ДСТУ EN 144-3:2004

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Вентилi газових балонiв. Частина 3. З`єднання випускного отвору для пiдводної азотокисневої сумiшi (EN 144-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 145:2003

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Автономнi регенерувальнi дихальнi апарати зi стисненим киснем або зi стисненим киснем i азотом. Вимоги, випробовування, марковання (EN 145:1997, IDT)

ДСТУ EN 148-1:2004

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання (EN 148-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 148-2:2004

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве з’єднання (EN 148-2:1999, IDT)

ДСТУ EN 148-3:2004

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве з’єднання М 45х3

ДСТУ EN 149:2003

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001, IDT)

ДСТУ EN 166-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей. Технiчнi умови (EN 166:1996, IDT)

ДСТУ EN 167-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей. Методи випробувань оптичнi (EN 167:1995, IDT)

ДСТУ EN 168-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей. Неоптичнi методи випробовувань (EN 168:1995, IDT)

ДСТУ EN 169-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей. Фiльтри пiд час виконання зварювання та спорiднених процесiв. Вимоги до пропускання та рекомендацiї щодо використання (EN 169:1992, IDT)

ДСТУ EN 170-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей. Фiльтри для захисту вiд ультрафiолетового випромiнювання. Вимоги до пропускання та рекомендацiї щодо використання (EN 170:1992, IDT)

ДСТУ EN 171-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей. Фiльтри для захисту вiд iнфрачервоного випромiнювання. Вимоги до пропускання та рекомендацiї щодо використання (EN 171:1992, IDT)

ДСТУ EN 172:2005

Засоби індивідуального захисту очей. Противідблискові фільтри промислового призначення (ЕN 172:1994, ІDТ)

ДСТУ EN 174:2007

Засоби індивідуального захисту очей. Захисні окуляри для швидкісного спуску на лижах (EN 174:2001, IDT)

ДСТУ EN 175-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей та обличчя пiд час зварювальних та спорiднених процесiв

ДСТУ EN 250:2004

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (EN 250:2000, IDT

ДСТУ EN 269:2003

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні апарати з капюшоном і примусовим подаванням чистого повітря через шланг. Вимоги, випробування, маркування (EN 269:1994,IDT)

ДСТУ EN 340-2001

Одяг спецiальний захисний. Загальнi вимоги (EN 340:1993, IDT)

ДСТУ ENV 342-2001

Одяг спецiальний для захисту вiд знижених температур (ENV 342:1998, IDT)

ДСТУ ENV 343-2001

Одяг спецiальний для захисту вiд негоди (ENV 343:1998, IDT)

ДСТУ EN 352-1-2002

Засоби iндивiдуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки i випробування. Частина 1. Шумозахиснi навушники (EN 352-1:1993, IDT)

ДСТУ EN 352-2-2002

Засоби iндивiдуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки i

випробовування. Частина 2. Протишумовi вкладки (EN 352-2:1993, IDT)

ДСТУ EN 352-3-2002

Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 3. Шумозахисні навушники, приєднані до промислової захисної каски(EN 352-3:1996, IDT)

ДСТУ EN 352-4:2004

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 4. Звукозалежні протишумові навушники (EN 352-4:2001, IDT)

ДСТУ EN 352-5:2005

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки та

випробування. Частина 5. Навушники протишумові з системою активного зниження шуму (EN 352-5:2002, IDT)

ДСТУ EN 352-6:2005

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки та випробування. Частина 6. Навушники протишумові з електричним звуковим вхідним контуром (EN 352-6:2002, IDT)

ДСТУ EN 352-7:2005

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки та випробування. Частина 7. Вкладки протишумові різнезалежні (EN 352-7:2002, IDT)

ДСТУ EN 353-2:2006

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 2. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на гнучкій лінії кріплення (EN 353-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 354-2001

Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. Сполучнi стропи (EN 354:1992, IDT)

ДСТУ EN 355-2001

Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. Поглиначi енергiї (EN 355:1992, IDT)

ДСТУ EN 358-2001

Iндивiдуальне спорядження для функцiї утримування та для запобiгання падiнню з висоти. Системи утримування (EN 358:1992, IDT)

ДСТУ EN 360:2006

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи для зупинення падіння втягувального типу (EN 360:2002, IDT)

ДСТУ EN 361-2001

Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. Ременi безпеки (EN 361:1992, IDT)

ДСТУ EN 362-2001

Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. З`єднувачi (EN 362:1992, IDT)

ДСТУ EN 363:2006

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT)

ДСТУ EN 364-2001

Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. Методи випробовування (EN 364:1992, IDT)

ДСТУ EN 365-2001

Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. Загальнi вимоги до iнструкцiї iз застосування i маркування (EN 365:1992, IDT)

ДСТУ EN 367-2001

Одяг захисний. Захист вiд нагрiвання та полум`я. Метод визначення теплопровiдностi матерiалiв пiдданих впливовi полум`я (EN 367:1992, IDT)

ДСТУ EN 374-1:2005

Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги (EN 374-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 374-2:2005

Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 2. Визначення опору протіканню (EN 374-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 374-3:2005

Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту

від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин (EN 374-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 379:2005

Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри (ЕN 379:2003, ІDТ)

ДСТУ EN 381-1-2002

Одяг захисний для осiб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 1. Стенд для випробовування опору рiзання пилами (EN 381-

1:1993, IDT)

ДСТУ EN 381-2-2002

Одяг захисний для осiб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 2. Методи випробовування засобiв для захисту нiг (EN 381-2:1995, IDT)

ДСТУ EN 381-3:2006

Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилами. Частина 3. Метод випробовування взуття (EN 381-3:1996, IDT)

ДСТУ EN 381-5-2002

Одяг захисний для осiб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 5. Вимоги до засобiв для захисту нiг (EN 381-5:1995, IDT)

ДСТУ EN 381-8:2006

Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилами. Частина 8. Методи випробовування захисних краг (EN 381-8:1997, IDT)

ДСТУ EN 381-9:2006

Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилами. Частина 9. Вимоги до захисних краг (EN 381-9:1997, IDT)

ДСТУ EN 381-10:2006

Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилами. Частина 10. Метод випробовування захисних пристроїв верхньої частини тіла (EN 381-10:2002, IDT)

ДСТУ EN 381-11:2006

Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилами. Частина 11. Вимоги до захисних пристроїв верхньої частини тіла (EN 381-11:2002, IDT)

ДСТУ EN 388:2005

Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні технічні

вимоги та методи випробування (EN 388:2003, IDT)

ДСТУ EN 397-2001

Каски захиснi промисловi (EN 397:1995, IDT)

ДСТУ EN 402:2004

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання для евакуації. Автономнi дихальнi апарати з вiдкритим дихальним контуром, маскою або мундштучним пристроєм. Вимоги, випробування, маркування (EN 402:1993, IDT)

ДСТУ EN 403:2003

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання для саморятування. Фiльтрувальнi пристрої з капюшоном для саморятування пiд час пожежi. Вимоги, випробування, маркування (EN 403:1993, IDT)

ДСТУ EN 404:2007

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтр-саморятівник з мундштуковим пристроєм для захисту від монооксиду вуглецю. Вимоги, випробування, марковання (EN 404:2005, IDT)

ДСТУ EN 405:2003

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів і аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 405:2001, IDT)

ДСТУ EN 407:2005

Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту

від термічного впливу (тепла та/чи полум’я) (EN 407:2004, IDT)

ДСТУ EN 420-2001

Загальнi вимоги до рукавиць (EN 420:1994, IDT)

ДСТУ EN 421-2001

Засоби iндивiдуального захисту рук. Рукавицi для захищання вiд iонiзованого випромiнювання та радiоактивних речовин. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробовування (EN 421:1994, IDT)

ДСТУ EN 443:2006

Засоби індивідуального захисту голови. Каски пожежні (EN 443:1997, IDT)

ДСТУ EN 458:2005

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Рекомендації щодо вибору, використання, догляду та обслуговування (EN 458:2004, IDT)

ДСТУ EN 464-2002

Одяг спецiальний для захисту вiд рiдких та газоподiбних хiмiкатiв, зокрема аерозолiв та твердих частинок. Метод визначання герметичностi iзолювальних костюмiв (випробовування на визначання внутрiшнього тиску) (EN 464:1994, IDT)

ДСТУ EN 510:2006

Одяг захисний, використовуваний в умовах ризику попадання його в частини механізмів, які рухаються. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 510:1993, IDT)

ДСТУ EN 511:2005

Рукавички для захисту від знижених температур. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 511:1994, IDT)

ДСТУ EN 530-2003

Тривкість до стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробування (EN 530:1994, IDT)

ДСТУ EN 659:2005

Рукавички захисні для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 659:2003, IDT)

ДСТУ EN 702:2005

Одяг захисний. Захист від впливу тепла та полум’я. Метод визначення проходження контактного тепла крізь захисний одяг або його матеріали (EN 702:1994, IDT)

ДСТУ EN 795:2006

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування (EN 795:1996, IDT)

ДСТУ EN 812:2005

Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски (ЕN 812:1997, ІDТ)

ДСТУ EN 813:2006

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для роботи сидячи (EN 813:1997, IDT)

ДСТУ EN 863-2001

Одяг захисний. Механiчнi властивостi. Метод визначання опору проколюванню (EN 863:1995, IDT)

ДСТУ EN 943-1:2005

Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді частки. Частина 1. Технічні вимоги до вентильованих і невентильованих ізолювальних „газонепроникних” (Тип 1) і спеціальних „газопроникних” (Тип 2) костюмів (EN 943-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 943-2:2005

Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді частки. Частина 2. Технічні вимоги до „газонепроникних” (Тип 1) ізолювальних костюмів, що використовуються аварійно-рятувальними підрозділами (EN 943-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 960:2005

Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок (ЕN 960:1994, ІDТ)

ДСТУ EN 1073-1-2001

Костюми iзолювальнi та одяг спецiальний вентильований для захисту вiд радiоактивного забруднення. Загальнi технiчнi вимоги i методи випробувань (EN 1073-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 1082-1:2005

Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними ножами. Частина 1. Кольчужні рукавички та захисні пристосування (EN 1082-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 1082-2:2005

Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними ножами. Частина 2. Захисні рукавички та пристосування, виготовлені з матеріалів, відмінних від кольчужних (EN 1082-2:2000, IDT)

ДСТУ EN 1082-3:2005

Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними ножами. Частина 3. Випробування на поріз для тканини, шкіри та інших матеріалів (EN 1082-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 1146:2003

Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном (рятувальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування, маркування (EN 1146:1997, IDT)

ДСТУ EN 1149-1:2003

Одяг захисний. Електростатичнi властивостi. Частина 1. Питомий поверхневий опiр (методи випробовування та вимоги) (EN 1149-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 1149-2:2005

Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 2. Метод вимірювання електричного опору матеріалу (об’ємний опір) (EN 1149-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 1486:2010

Одяг захисний для пожежників. Методи випробування та вимоги до відбивального одягу пожежників (EN 1486:2007, IDT)

ДСTУ EN 1621-1:2006

Одяг для захисту мотоциклістів від механічних ударів. Частина 1. Вимоги до засобів захисту від ударів та методи їх випробовування (EN 1621-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 1621-2:2010

Одяг захисний від механічного ушкодження для мотоциклістів. Частина 2. Засоби для захисту спини мотоциклістів. Вимоги та методи випробування (EN 1621-2:2003/АС:2006, IDT)

ДСТУ EN 1731-2001

Засоби iндивiдуального захисту очей та обличчя вiд механiчних ушкоджень i/або впливу тепла сiтчастi для промислового та непромислового використовування (EN 1731:1997, IDT)

ДСТУ EN 1827-2001

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Напiвмаски без клапанiв вдиху та з вiддiльними фiльтрами для захисту вiд газiв або газiв та аерозолiв, або тiльки вiд аерозолiв. Вимоги, випробовування, маркування (EN 1827:1999, IDT)

ДСТУ EN 1836:2005

Засоби індивідуального захисту очей. Сонцезахисні окуляри, противідблискові фільтри загального призначення (ЕN 1836:1997, ІDТ

ДСТУ EN 1868:2006

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів (EN 1868:1997, IDT)

ДСТУ EN 1891:2006

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Статичні мотузки (EN 1891:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 4869-2:2005

Акустика. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Частина 2. Визначення ефективних рівнів звукового тиску за частотною корекцією А у надягнених засобах індивідуального захисту органів слуху (EN ISO 4869-2:1995, IDT)

ДСТУ ISO 6529-2003

Одяг захисний. Захист вiд рiдких хiмiкатiв. Визначання тривкостi повiтронепроникних матерiалiв до проникання рiдин (ISO 6529:1990, IDT)

ДСТУ ISO 6530-2001

Одяг захисний. Захист вiд рiдких хiмiкатiв. Метод визначання ступеня стiйкостi матерiалу до проникнення рiдини (ISO 6530:1990, IDT)

ДСТУ ISO 6942-2001

Одяг захисний тепло- та вогнестiйкий. Оцiнювання теплопровiдностi матерiалiв та комбiнацiй матерiалiв, що зазнають дiї джерела теплового випромiнювання (ISO 6942:1993, IDT)

ДСТУ ISO 9185-2001

Одяг захисний. Оцiнювання опору матерiалiв бризкам розплавленого металу (ISO 9185:1990, IDT)

ДСТУ EN ISO 10819-2001

Вiбрацiя та удар механiчнi. Вiбрацiя локальна. Метод вимiрювання та оцiнювання коефiцiєнта передавання вiбрацiї рукавицями на долоню руки (EN ISO 10819:1996, IDT)

ДСТУ EN 12083-2001

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Фiльтри з дихальними шлангами (позамасковi фiльтри): протиаерозольнi, протигазовi та скомбiнованi. Вимоги, випробовування, маркування (EN 12083:1998, IDT)

ДСТУ EN 12477:2006

Рукавиці захисні для зварювальників (EN 12477:2001, IDT)

ДСТУ EN 12941:2004

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Моторовi фiльтрувальнi пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги, випробування, маркування (EN 12941:1998, IDT)

ДСТУ EN 12942:2004

Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Моторовi фiльтрувальнi пристрої з масками, пiвмасками або чвертьмасками. Вимоги, випробування, маркування (EN 12942:1998, IDT)

ДСТУ EN 13034:2007

Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу, що надає обмежений захист від рідких хімікатів (спорядження, тип 6 та РВ (6) (EN 13034:2005, IDT)

ДСТУ EN 13158:2006

Одяг захисний. Захисні жакети, засоби захисту тулуба і плечей для вершників. Вимоги та методи випробування (EN 13158:2000, IDT)

ДСТУ EN 13274-1:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта проникання і загального коефіцієнта проникання (EN 13274-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-2:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування (EN 13274-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-3:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3.Визначення опору диханню (EN 13274-3:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-4:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем (EN 13274-4:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-5:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 5. Кліматичні випробування (EN 13274-5:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-6:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі (EN 13274-6:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-7:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 7. Визначення коефіцієнта проникання протиаерозольного фільтра (EN 13274-7:2002, IDT)

ДСТУ EN 13274-8:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 8. Визначення забитості доломітовим пилом (EN 13274-8:2002, IDT)

ДСТУ EN 13794:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 13794:2002, IDT)

ДСТУ EN 13819-1:2005

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Випробування. Частина 1. Методи випробування механічних властивостей (EN 13819-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 13819-2:2005

Засоби індивідуального захисту органів слуху. Випробування. Частина 2. Методи випробування акустичних властивостей (EN 13819-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 13949:2005

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати автономні резервуарні підводні дихальні для використання із стисненою азотнокисневою сумішшю або киснем. Вимоги, випробування, маркування (EN 13949:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 13982-1:2009

Одяг захисний від твердих частинок. Частина 1. Експлуатаційні вимоги до протихімічного одягу для захисту від аерозолю (одяг типу 5) (EN ISO 13982-1:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 13982-2:2009

Одяг захисний від твердих частинок. Частина 2. Метод визначення проникнення тонко-дисперсних аерозолів (EN ISO 13982-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 13995:2006

Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначення тривкості матеріалів до проколу та динамічного розриву (ISO 13995:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13997-2001

Одяг захисний. Механiчнi властивостi. Визначання опору рiзанню гострими предметами (ISO 13997:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 13998:2007

Одяг захисний. Фартухи, штани та жилети від порізів і проколів ручними ножами (EN ISO 13998:2003, IDT)

ДСТУ EN 14058:2008

Одяг захисний. Одяг спеціальний для захисту від знижених температур (EN 14058:2004, IDT)

ДСТУ EN 14126:2008

Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування (EN 14126:2003, IDT)

ДСТУ EN 14143:2008

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні підводні автономні регенерувальні. Вимоги, випробування, маркування (EN 14143:2003, IDT)

ДСТУ EN 14328:2008

Засоби індивідуального захисту рук. Захисні рукавички та налокітники від порізів автоматичними ножами. Вимоги та методи випробування (EN 14328:2005, IDT)

ДСТУ EN 14387:2006

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004, IDT)

ДСТУ EN 14404:2007

Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи у позі напівсидячи з опиранням на коліно (EN 14404:2004, IDT)

ДСТУ EN 14435:2008

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати автономні резервуарні дихальні зі стисненим повітрям і півмаскою, призначеною тільки для використання з нормальним тиском. Вимоги, випробування, маркування (EN 14435:2004, IDT)

ДСТУ EN 14458:2007

Засоби індивідуального захисту очей. Захисні щитки й маски для використання пожежниками та високоефективні захисні промислові каски, що їх застосовують пожежники, служби швидкої допомоги та в надзвичайних ситуаціях (EN 14458:2004, IDT)

ДСТУ EN 14529:2007

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні з півмаскою, легеневим автоматом і позитивним тиском, призначені тільки для евакуації. Вимоги, випробування, марковання (EN 14529:2005, IDT)

ДСТУ EN 14593-1:2007

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 1. Апарати з маскою. Вимоги, випробування, маркування (EN 14593-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 14593-2:2008

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 2. Апарати з півмаскою з надлишковим тиском. Вимоги, випробування, маркування (EN 14593-2:2005, IDT)

ДСТУ EN 14594:2008

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та безперервним подаванням повітря. Вимоги, випробування, маркування (EN 14594:2005, IDT)

142.

ДСТУ EN 14605:2007

Одяг захисний для пожежників. Методи випробування та вимоги до відбивального одягу пожежників

ДСТУ EN ISO 15027-1:2007

Гідрокостюми. Частина 1. Страхувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки (EN ISO 15027-1:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 15027-2:2007

Гідрокостюми. Частина 2. Рятувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки (EN ISO 15027-2:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 15027-3:2007

Гідрокостюми. Частина 3. Методи випробування (EN ISO 15027-3:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 15831:2007

Одяг захисний. Фізіологічне оцінювання вимірюванням теплоізоляції на тепловому манекені (EN ISO 15831:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 20344:2009

Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Методи випробування (EN ISO 20344:2004/АС:2005/А1:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 20345:2009

Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови EN ISO 20345:2004/АС:2007/А1:2007 IDT

ДСТУ EN ISO 20346:2010

Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття (EN ISO 20346:2004; EN ISO 20346:2004/A1:2007 IDT; IDT)

ДСТУ EN ISO 20347:2009

Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDT)

ДСТУ EN 24869-1-2002

Засоби iндивiдуального захисту органа слуху. Частина 1. Суб`єктивний метод вимiрювання акустичної ефективностi (EN 24869-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 60743:2008

Робота під напругою. Інструменти, устатковання та пристрої. Словник термінів (EN 60743:2001+А1:2008; IEC 60743:2001+А1:2008 IDT; IDT)

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux